Home Page | Contact | Site Map | Türkçe

COMPANY PRODUCTS PRODUCTION QUALITY FAIRS DOWNLOAD CONTACT
       
  NEWS  
   

PVC-U Basınçlı Boruların Ekleme ve Döşemesi

PVC Basınçlı Borular ve ek parçaları diğer özellikteki boru ve ek parçalarına göre daha hafif olduklarından tüm arazi koşullarında kolaylıkla taşınabilmekte ve ekleme yapılabilmektedir. PVC-U basınçlı boru hatlarının uzun süreli performansları işçiliğin döşeme sırasında kullanılan boru ve ek malzemelerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

YER ALTINA DÖŞEME
Boru ve ekleme parçalarının elâstomerik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir. Düzgünler Plastik Basınçlı Geçme Muflu boruların muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekilde üretilmektedir. Ekleme yapılırken lastik conta muflu kısımda bulunan yuvasına yerleştirilir. Boru ucu uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip her bir çap ve muf derinliği için değişebilen miktarda, hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ile levye yardımıyla yavaşça sonuna kadar itilerek bağlantı yapılır. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulundurularak sıvı sabun kullanılabilir. Madeni esaslı yağlar contanın ve borunun yapısını bozabileceğinden kullanılmamalıdır.

Boruların döşenmesi sırasında boru uçlarının boru başlarına giriş istikametinin suyun akış yönü ile aynı olması tavsiye edilen bir uygulamadır. Boruları iç yüzeyleri döşeme ve ekleme esnasında temiz tutulmalıdır. Çalışma esnasında ve her bir çalışma periyodunun tamamlanmasında yüzey sularının ve yabancı cisimlerin boru içine girmesini önlemek için boru hatları geçici olarak kapatılmalıdır.

Boruların döşenmesi için açılacak hendek tabanının genişliği seçilen boru çapına 40 cm eklemek suretiyle hesaplanır. Hendek tabanı ve yanları düzgün bir şekilde seviyelenmeli, keskin malzemeler, köşeler ve taşlar bırakılmamalıdır. Gerekirse en az 0,1 m. Yükseklikte dışarıdan getirilecek uygun yatak malzemesi tabana serilmelidir. Kullanılacak dolgu ve yataklama malzemesi kaya parçaları, keskin ve sivri taşlar, çakmak taşı, kil toprakları tebeşir ve donmuş toprak gibi sert parçalar içermemelidir. Kalın kum, çakıl ve toprak ihtiva etmeyen malzemeler dolgu ve yataklama için uygundur. Seçilen malzeme hendeğe doldurulurken katlar halinde yerleştirilmelidir. Boru çapının yarısına kadar elle yan dolgular yapılır ve ayakla sıkıştırılır. Daha sonra borunun üst kısmını örtecek şekilde dolgu yapılır ayakla tekrar sıkıştırılır. 150 mm yüksekliğe kadar tekrar malzeme doldurulur ve borunun üstüne gelmeyecek şekilde yanlardan makine ile sıkıştırma yapılır. Dolgunun kalan kısmı için gerekli malzemeler yerleştirilir ve 250 mm yükseklikten fazla doldurulmadan tekrar makineyle sıkıştırma yapılır.

Boru üzerinde, 300 mm yükseklikten önce direkt sıkıştırma yapılmamalıdır. Anma dış çapı 250 mm.ye kadar olan borular için "ayakla ezerek sıkıştırma" veya "yan taraflara bastırmayla sıkıştırma" metotları yeterli bir sıkıştırma sağlamak için uygun bir yoldur. 75 mm'lik yükseklikte oluşturulacak katlardan sonra borunun üst kısmında 150 mm.den az olmayacak şekilde bir üst sıkıştırılmış tabaka oluşturulmalıdır. Borular esnekliklerini kaybedeceğinden asla doğrudan betonla örtülmemelidir. Tavsiye edilen en düşük örtü yüksekliği 0,9 m.dir. Ağır trafiğin olduğu alanlarda ve yerel iklim şartlarına göre donma tehlikesi olan kesimlerde bu yükseklik yeterli olmayabilir. Bu durumlarda ilave tedbirler alınmalı (koruyucu boru vb.) ve borular donma etkisinin görülmeyeceği kadar derine gömülmelidir.

Contalı Bağlantılar iç basınçlar nedeniyle itme kuvvetlerine maruz kaldıkları ve bu kuvvetlerin hendek kenarlarına aktarılması için bütün yön değiştirmelerde, dirseklerde, boş(kör) uçlarda, büyük orandaki çap küçültmelerde özel tasarlanan demirli beton bloklar veya uygun eksensel yük taşıyıcı bağlantılar kullanılmalıdır.

YER ÜSTÜNE DÖŞEME
Çözücülü yapıştırıcılı bağlantılar iç basınç sebebiyle oluşan eksenel itmelere mukavemet edebildiğinden yer üstüne döşenen PVC-U boru ekleme parçalarının veya yer altına döşenen servis hatlarının çözücülü yapıştırıcı ile yapılan bağlantı metotlarıyla bağlantılarının yapılması tavsiye edilir. Yer üstü Boru hatları döşenirken özellikle çürük zemin, çamur ve bataklık alanlarda PVC-U borular zemin etkilerini önlemek için ince çakıl veya kum tabakasıyla, küçük takozlarla gerekirse sert metal cisimlerle desteklenmelidir.Yer üstüne döşenen yapıştırma muflu borularda önce boru çaplarına göre değişen geçme boyları işaretlenerek belirlenir. Boru ucu, yapıştırıcı sürülmüş mufun içine hafif şekilde döndürülerek işaret kayboluncaya kadar sokulur. Daha sonra ters yönde hafifçe döndürülerek işaretle muflu uç aynı hizaya gelinceye kadar geri çekilir. Elde edilen boşluklar dış etkenlerden meydana gelecek boyuna gerilmeleri alacaktır.
PVC-U basınçlı boruların döşenmesi için kullanılan hendek ve dolgu detayları şekilde gösterilmiştir.
(TS 274-6)

 
  Pressure Water Pipes  
PVC-U Jointed Pipe
PVC-U Solvent Cement Socketed Pipe
PVC-U Bends Joint Socked Type
Double socketed sleeves
Reduction with two sockets
Double socket with flanged T
Double Socketet T
End Cup
PVC-U basınçlı boruların ekleme ve döşemesi
U PVC Pipes and Fittings Symbols
 
 
  PRODUCTS  
Screen Pipes
Pressure Water Pipes
DCP Column Pipes
Corrugated Pipes
Irrigation Pipes
Centrifugal
 
Dealers Consumer Form Ziraat Bank Credit Ar-Ge Careers
 
   Konya Organize Sanayi Bolgesi 3. Sk. No: 14 Konya / TURKEY   -   +90 332 239 11 12   -   duzgun@duzgunlermak.com.tr  
Copyright - 2009 © Grafist