Home Page | Contact | Site Map | Türkçe

COMPANY PRODUCTS PRODUCTION QUALITY FAIRS DOWNLOAD CONTACT
       
  NEWS  
   

Pressure of Critical Collapse

Derinkuyu borularının kritik çökme basınçlarının boru imalatçıları ve kullanıcıları tarafından bilinmesinde fayda vardır.

Toprağın derinliklerine inildikçe jeolojik birim ve yapılar değişik karakterler göstermekte ve buna bağlı olarak kuyularda karşılaşabilecek problemler de farklı olmaktadır. Normal şartlarda düşey gerilmeler derinlikle artmakta ve yatay gerilmelerden büyük olmaktadır.
Ancak; Tektonik gerilmeler, Jeolojik yapı değişiklikleri,
Fay ve kıvrımların yapısı, Ortamın sıcaklığı,
Tabakaların süreksizliği
gibi olaylar yatay gerilmeleri arttırmakta ve bazı hallerde yatay gerilmeler düşey gerilmelerden daha büyük olabilmektedir. Kuyu borusu seçerken özellikle yatay gerilmelerin bilinmesi ve boru seçiminin buna göre yapılması gerekir.

Normal zeminlerde düşey gerilmeler (Sv) derinlikle lineer olarak artarken, yatay gerilmeler (Sh) de bunaparalel olarak artış gösterir.

Sh/Sv = k olup;
k = V/(1-V) şeklinde ifade edilir.

Burada,
V = Poison oranı elastik davranışlı kayaçlarda 0,25 ve plastik davranışlı kayaçlarda ise 0,50'dir.

Normal zeminlerde;
Sv = g.h ve
Sh = k.Sv= (V/(1-V)).g.h dır.

Burada;
h = Yükseklik,
g = Kayacın yoğunluğudur.

Değişik yöre ve kayaçlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 0,3+100/h<k<0,5+1500/h
bağıntısı elde edilmiştir.

Derinkuyu boruları kuyuya indirilirken kendi ağırlığından dolayı düşey kuvvetlerde; çakıllama, sondaj çamurunun temizlenmesi ve kuyu inkişafı (pompaj) sırasında da yanal kuvvetlere maruz kalır. Boruların bu yanal kuvvetlere dayanması esastır ve bu kuvvetlere kritik çökme basınçlarına kadar dayanırlar. Bu sebeple, kuyularda oluşacak yanal kuvvetler bulunmalı ve boru seçiminde dikkate alınmalıdır. Kritik çökme basıncı,

Pk = (2E/1-V2).1/(SBO-1)2) bağıntısıyla verilir.

Burada;
Pk = Kritik çökme basıncı,
E = Elastiklik modülü,
V = Poison oranı,
SBO = Standard boyut oranı (D/t) dır.
Yatay yarıklı filtreli borularda kritik çökme basıncı, kapalı boruların yaklaşık 0,5 - 0,7'si kadardır.

Inner Dia. Ext. Dia. Category 1 Category 2 Category 3
t Pk t Pk t Pk
  mm mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa
50 60 4,5 31,12 3,052 - - - - - -
80 88 6,7 32,65 3,202 5,0 13,01 1,276 4,0 6,50 0,683
100 113 8,5 31,44 3,084 6,5 13,53 1,327 5,0 5,98 0,638
110 125 9,3 30,35 2,976 7,1 13,00 1,275 5,5 5,88 0,577
125 140 10,4 30,19 2,961 8,0 13,25 1,299 6,5 6,95 0,689
150 175 12 30,20 2,953 10,0 13,25 1,299 8,0 6,62 0,650
175 200 - - - 11,5 13,53 1,327 9,0 6,31 0,619
200 225 - - - 13,0 13,71 1,345 10,0 6,07 0,595
250 280 - - - 16,0 13,25 1,299 12,5 6,15 0,604
300 330 - - - 19,0 13,56 1,330 14,5 5,85 0,575
350 400 - - - 22,7 12,96 1,272 18,0 6,31 0,619
400 450 - - - 25,6 13,06 1,281 20,5 6,55 0,643

 
  Screen Pipes  

100 m. depth

300 m. depth

500 m. depth

Fittings

Reduction

Spur

Filters
Trapeze
Pressure of critical collepse
Matters to be
considered in
 
 
  PRODUCTS  
Screen Pipes
Pressure Water Pipes
DCP Column Pipes
Corrugated Pipes
Irrigation Pipes
Centrifugal
 
Dealers Consumer Form Ziraat Bank Credit Ar-Ge Careers
 
   Konya Organize Sanayi Bolgesi 3. Sk. No: 14 Konya / TURKEY   -   +90 332 239 11 12   -   duzgun@duzgunlermak.com.tr  
Copyright - 2009 © Grafist